nagelstudio groningen, nailsalon groningen, oosterstraat, oosterkwartier, gellak, gelpolish gelnagels, gelnails, manicure groningen, do it yourself, diy nails, nailart, nagelprinter, nailprint, nailprinting, printing, printer, nails, nagels, nagelsalon, creative nail lab, lak it, lak-it, unieke nagels, nagellak, teennagels, pedicure, kinderfeestje, partijen, feesten, groepsuitje, vrijgezellenfeestje, babyshower, groepsactiviteit, uitje, feestje, kidsparty, party, bacheloretparty, groupactivity, bedrijfsuitje, dagjeweg, middagje weg, nachtje weg, citytrip, activiteit, moeder en dochter uitje, mom and daughter, friends, press-on nails, nepnagels groningen, glitternails, nailarts, design, naildesign, centrum groningen, city centre, day activity, gellakpen, mixing gellak, nailfoil, weddingnails, discover groningen, hotspot groningen, hotspot, instagrammable

 

nagelstudio groningen, nailsalon groningen, oosterstraat, oosterkwartier, gellak, gelpolish gelnagels, gelnails, manicure groningen, do it yourself, diy nails, nailart, nagelprinter, nailprint, nailprinting, printing, printer, nails, nagels, nagelsalon, creative nail lab, lak it, lak-it, unieke nagels, nagellak, teennagels, pedicure, kinderfeestje, partijen, feesten, groepsuitje, vrijgezellenfeestje, babyshower, groepsactiviteit, uitje, feestje, kidsparty, party, bacheloretparty, groupactivity, bedrijfsuitje, dagjeweg, middagje weg, nachtje weg, citytrip, activiteit, moeder en dochter uitje, mom and daughter, friends, press-on nails, nepnagels groningen, glitternails, nailarts, design, naildesign, centrum groningen, city centre, day activity, gellakpen, mixing gellak, nailfoil, weddingnails, discover groningen, hotspot groningen, hotspot, instagrammable

 

nagelstudio groningen, nailsalon groningen, oosterstraat, oosterkwartier, gellak, gelpolish gelnagels, gelnails, manicure groningen, do it yourself, diy nails, nailart, nagelprinter, nailprint, nailprinting, printing, printer, nails, nagels, nagelsalon, creative nail lab, lak it, lak-it, unieke nagels, nagellak, teennagels, pedicure, kinderfeestje, partijen, feesten, groepsuitje, vrijgezellenfeestje, babyshower, groepsactiviteit, uitje, feestje, kidsparty, party, bacheloretparty, groupactivity, bedrijfsuitje, dagjeweg, middagje weg, nachtje weg, citytrip, activiteit, moeder en dochter uitje, mom and daughter, friends, press-on nails, nepnagels groningen, glitternails, nailarts, design, naildesign, centrum groningen, city centre, day activity, gellakpen, mixing gellak, nailfoil, weddingnails, discover groningen, hotspot groningen, hotspot, instagrammable

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden LiLak

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lak-It en een cliënt waarop Lak-It deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen nagelstudio

Lak-It zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lak-It zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lak-It melden. Annuleren kan per email of telefonisch. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lak-It 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lak-It de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Lak-It de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Lak-It moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte zal dit dezelfde dag kunnen voor aanvang van de gehanteerde openingstijden op dat moment. Daarnaast behoudt Lak-It zich het recht voor om een client te weigeren voor behandeling, cq de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

 

4. Betaling

Lak-It vermeldt de prijzen van de behandelingen op haar website, in email communicatie, en in het online boekingsysteem en mondeling in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn op de website onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Lak-It vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Lak-It aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Lak-It neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Lak-It behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook onze Privacy Policy.

 

6. Geheimhouding

Lak-It is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lak-It verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Lak-It is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lak-It is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lak-It is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie

Lak-It geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten/service. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Lak-It geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Beschadiging & diefstal

Lak-It heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lak-It meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lak-It. Lak-It moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Lak-It de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lak-It en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lak-It het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Lak-It en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 

januari 2020

 

 

 

© 2020 Copyright LAK-IT! - Created by Sarah Kampinga